Lịch phát sóng bóng đá

  Chủ nhật, Ngày 25/02/2018

 • 02:45 VĐQG Italia vs SSPORT
 • 02:45 VĐQG Tây Ban Nha vs K+PM
 • 18:00 VĐQG Tây Ban Nha vs K+PM
 • 18:30 VĐQG Italia vs SSPORT
 • 19:00 Ngoại Hạng Anh vs K+PC
 • 21:00 VĐQG Italia vs SSPORT
 • 21:00 VĐQG Pháp vs SSPORT 3
 • 21:05 Ngoại Hạng Anh vs K+PM
 • 21:30 VĐQG Đức vs BDTV
 • 22:15 VĐQG Tây Ban Nha vs K+PC
 • 23:00 VĐQG Pháp vs SSPORT 3
 • Thứ hai, Ngày 26/02/2018

 • 00:00 VĐQG Italia vs SSPORT
 • 00:00 VĐQG Đức vs SSPORT 2
 • 00:30 VĐQG Tây Ban Nha vs K+PM
 • 02:45 VĐQG Italia vs SSPORT
 • 02:45 VĐQG Tây Ban Nha vs K+PM
 • 03:00 VĐQG Pháp vs SSPORT 3
 • Thứ ba, Ngày 27/02/2018

 • 02:45 VĐQG Italia vs SSPORT 3
 • 03:00 VĐQG Tây Ban Nha vs K+PC
 • Thứ tư, Ngày 28/02/2018

 • 02:00 VĐQG Tây Ban Nha vs K+PM
 • 03:30 VĐQG Tây Ban Nha vs K+PC
 • Thứ năm, Ngày 01/03/2018

 • 01:30 VĐQG Tây Ban Nha vs K+PM
 • 01:30 VĐQG Tây Ban Nha vs K+NS
 • 03:30 VĐQG Tây Ban Nha vs K+PC
 • 03:30 VĐQG Tây Ban Nha vs K+PM
 • Thứ sáu, Ngày 02/03/2018

 • 02:45 Ngoại Hạng Anh vs K+PM
 • 03:00 VĐQG Tây Ban Nha vs K+NS