Lịch thi đấu: Giao Hữu Quốc Tế

Chủ nhật, 22/01/2017

Tuần tới - Thứ 2, 23/01/2017

Tuần tới - Thứ 5, 26/01/2017

Tuần tới - Thứ 7, 28/01/2017

2 tuần tới - Thứ 2, 30/01/2017

2 tuần tới - Thứ 7, 04/02/2017

25 tuần tới - Thứ 5, 13/07/2017

25 tuần tới - Thứ 7, 15/07/2017