Lịch thi đấu: Giao Hữu Quốc Tế

4 tuần tới - Thứ 7, 21/07/2018

4 tuần tới - Chủ nhật, 22/07/2018

5 tuần tới - Thứ 5, 26/07/2018

5 tuần tới - Thứ 7, 28/07/2018

5 tuần tới - Chủ nhật, 29/07/2018

6 tuần tới - Thứ 2, 30/07/2018

6 tuần tới - Thứ 4, 01/08/2018

6 tuần tới - Thứ 5, 02/08/2018

6 tuần tới - Chủ nhật, 05/08/2018

7 tuần tới - Thứ 4, 08/08/2018

1 2 »