Dortmund

Giao Hữu Quốc Tế 00:00 13/01/2017

Standard

Dortmund
Standard
Chủ Thắng 0
Khách Thắng 0
Hòa 0

Bình luận